星期一, 8月 08, 2011

It's sad, so sad..

===

It's sad, so sad

It's a sad, sad situation

And it's getting more and more absurd
===

星期日, 3月 06, 2011

" 生活 " 全民. 全港. 全城. 全體.

===

好唔好用全乜全物來包括我?

你可以用有幾幾幾人上街, 幾幾幾人支持, 幾幾幾人反對.

就係唔好用全民. 全港. 全城. 全體. 黎屈機,抽水.

你就係你, 我就係我. 都唔會有我地. 你以為我係邊個呀?

===

內心的洞

====

我總以一個強者既氣勢出現人前

跟本冇人知我既脆弱同難過

我總以為可以將內心既空洞修補

但發現這內心空洞根本深不見底... 而且貪得無厭

=====

星期六, 3月 05, 2011

" 轉" [第二回合我愛你] 平凡夫妻之幸福哲學以文找文近日強檔偶像劇「第二回合我愛你」,由冒險王主持人王宥勝及氣質美女陳怡蓉擔綱演出,俊男美女的搭配,掀起電視劇另一波熱潮。不知道大家對劇情的看法如何?我覺得這部戲相當特別,裡面沒有家財萬貫的紀存希,沒有工作運極佳的單無雙,更沒有浪漫到脫離現實的戲碼。只有兩位再平凡不過的上班族,在現實生活的考驗下,追尋最單純的幸福。

剛開始看這部戲時,我覺得它相當乏味:小任(男主角)老是把事情搞砸,造成小兩口面臨分手危機;每當老天爺給他第二次機會去彌補時,小任又會再度遇到新的難關,造成感情破裂。難道相愛真的那麼困難嗎?為什麼這麼恩愛的兩個人,不能就這樣安安穩穩的走下去?

實際上談了感情,我才能夠體會,愛情永遠無法脫離現實,而那種「只要有愛就夠了」的假設,只有在偶像劇中才能成立。兩人要一起生活,就不免會遇到價值觀差異、個性不同、家庭背景不同…等等一堆的問題;天天要面對柴米油鹽醬醋茶等生活瑣事;你有你的事業要打拼,我有我的學業要完成,彼此都肩負著沉重的人生壓力。現實生活中的兩人,與童話故事中的王子公主,有著天壤之別,我們不能為愛不顧一切,我們必須為現實做出一部分的妥協。

但也因為如此,我們才能有所成長。慢慢的從感情中,我們學會負起各自的責任,我們學會包容對方的缺點,我們試著站在對方的角度思考事情,也強迫自己能更加獨立。於是我們的心更開闊了,它不再只放在自己身上,它更能替對方著想,為了讓彼此有更好的生活,它願意付出更多!

每當我與另一半出現爭執時,我們總會以劇中的台詞來提醒彼此:「你又再分你的我的了,但是真正的感情,應該是我們的。」為了我們的感情,我們的家庭,我們共同的目標,我們的幸福,我們可以克服現實環境中的所有困難,一起找到解決的辦法。真正的幸福,並不是來自於嘴巴講的甜言蜜語,而是蘊藏在勇敢面對考驗之中。

我們不像小任,犯錯後仍有第二次機會。我們的人生只有一次,因此自己必須更用心的經營感情,並給予對方犯錯的機會。雖然愛情脫離不了現實,但在現實生活中,一起將心門打開,一起勇敢面對考驗,一起在考驗中成長,才是平凡夫妻的幸福祕訣!

文章出處

星期三, 11月 24, 2010

.--- ..- ... - -. --- -.-. .... .

====

.. .- -- - .. .-. . -.. --- ..-. . .- .-. - ....

.. .- -- - .. .-. . -.. --- ..-. .-.. .. ..-. .

.. .- -- - .. .-. . -.. --- ..-. -.-. -.-- -.-. .-.. .

====